Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • LATIJNSCHE CHRISTELIJKE GEDICHTEN. Uitgegeven en van verklarende noten voorzien door A. Slijpen en M. van Everdingen. Dekker&VandeVegt, Nijmegen, 1934. 32p. Sewn. Library marks on cover and first pages. Series: Latijnsche Christelijke Schrijvers. € 8.00 (Antiquarian)

    Related keywords: