Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • DE MENS - MAAT VAN ALLE DINGEN. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R. Bakker. Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen, 2002. [2nd ed.] 152p. Cloth wrps. € 10.00 (Antiquarian) ISBN: 9789039108536

    Related keywords: