Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Een historisch-philosophische studie. Dekker&VandeVegt, Nijmegen/Utrecht, 1939. XI,345p. Theses. Sewn. Diss. Universiteit van Amsterdam. € 26.50 (Antiquarian)

    Related keywords: