Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • DE ZEVEN WIJZE MANNEN VAN ROME. Vertaald en toegelicht door J. Oosterman en S. Koetsier. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006. 145p. Paperback.Verhalen redden het leven van een jonge prins. Na de dood van zijn vrouw vertrouwt de keizer de opvoeding van zijn zoon toe aan zeven wijze mannen uit Rome. Zelf hertrouwt hij al spoedig, maar zijn tweede huwelijk blijft kinderloos. Zestien jaar lang groeit de jongen op in grote wijsheid, maar dan wordt hij op initiatief van de keizerin teruggeroepen naar het paleis. De prins en de wijzen lezen in de sterren dat ze groot gevaar lopen, tenzij de jongen bij terugkeer zeven dagen zwijgt. De stiefmoeder probeert de prins tot praten te bewegen, maar de jongen volhardt. Als zij hem ten slotte beschuldigt van een poging tot verkrachting, wordt hij ter dood veroordeeld. Maar dan komen de wijzen naar het paleis, iedere dag één, en alle zeven vertellen ze een verhaal aan de keizer om uitstel van executie te bepleiten. De zeven wijze mannen van Rome was enorm populair in de Middeleeuwen. Het is in vele talen verspreid en er bestaan liefst drie Nederlandse versies van. Een spannende raamvertelling, de meeslepende en poëtische verhalen en de boeiende finale waarin het goede overwint vormen de elementen van een boek dat ook in onze tijd fascineert en tot nadenken stemt. (Publisher's information). € 7.50 (New) ISBN: 9789025302221

    Related keywords: