Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Over Oud-Aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven. Ten Hoet, Nijmegen, 1913. 35p. Sire stitched. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, uitgesproken den 22en september 1913. € 9.50 (Antiquarian)

    Related keywords: