Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • BEELD & TEKST IN HET MODERNE WETENSCHAPPELIJKE BOEK. Catalogus van een tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden, 31 oktober 1987 - 17 januari 1988. Universiteitsbilbiotheek, Leiden, 1987. 56p. Sewn wrps. Nice copy. € 12.00 (Antiquarian)

    Related keywords: