Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • VERGILIUS 4e ECLOGA. Gesproken door H. Wagenvoort en in de vertaling van H. Wagenvoort voorgedragen door Han Bentz van den Berg. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959. EP (45 toeren) + Ten geleide, Latijnse tekst, Nederlandse vertaling, 8p. Text booklet bit waterdamaged. € 10.00 (Antiquarian)

    Related keywords: