Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • De Beteekenis der Grieksche Letteren en Kunst voor onzen Tijd. Göttingsche Feestredenen (Göttinger Festreden) vertaald door W.G. Brill. A.o.: De Philologie geroepen om middelares te zijn tusschen de verschillende vakken van wetenschap (pp.20-45); De idee der onsterfelijkheid bij de ouden (pp.113-134); De vriendschap in de Oudheid (pp.156-179). Kemink&Zn., Utrecht, 1867. 212p. Bound. Library marks on back and title page. Head back bit worn. Front cover loosened. € 12.00 (Antiquarian)

    Related keywords: