Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk.Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van Pieter Mostert. Boom, Meppel / Amsterdam, 1992. 2nd ed. 191p. Paperback.De teksten die in dit boek zijn bijeengebracht stammen uit Friedrich Nietzsches nagelaten geschriften tot 1874 en preluderen op thema's uit zijn later oeuvre. Nietzsche (1844-1900) analyseert scherp en filosofisch, in helder en fraai proza, dat vrij is van gekunsteld jargon, Hij behandelt belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Nietzsche beschouwt zichzelf in deze periode als 'een arts van de cultuur', een medicus die de diagnose van zijn tijd stelt. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ook voor ons nog ontnuchterend. (Publisher's information). € 12.50 (Antiquarian) ISBN: 9789060094785

    Related keywords: