Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. Eerste deel. Eerste afdeeling: Teksten. Tweede Deel. Tweede afdeeling: Inscripties. Derde Deel. Derde afdeeling: Overblijfselen der Romeinsche geschaving. Aanvullingen. Registers. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1931/35/47. 3 vols. XVIII,590,folding map;VII,583;XXIX,407p. Original green cloth. Initials stamp, date and personal library mark on free endpaer. Vol.2: a few pen underlinings from p.436-444, and a few pen annotations on p.582. Series: Rijksgeschiedkundige Publicatiën, 73,81,89. Requires extra shipping costs: weight including packing from 5 - 10 Kg. € 550.00 (Antiquarian)

    Related keywords: