Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Beschrijving van den roemrijken veldslag van Waterloo, voorgesteld in het Panorama op het Leidsche Plein over den Hollandschen Schouwburg. Strekkende deze beschrijving tot eene duidelijke verklaring van het terrein, den stand der arméen, de werking en strijd der onderscheidnen troepen, benevens eene aanwijzing der hoofdperzonen, die op dien zegenrijken dag hunnen naam onsterflijk hebben gemaakt; terwijl men in den, hierbijgevoegden, platte-grond alle de overige bijzonderheden dezer voorstelling nauwkeurig vindt aangewezen. Maaskamp, Amsterdam, 1816. 16,(6)p. Folding plan. Lower part water stained. Plate clean, but with small tear to main folding. 'Tot de eersten, die bij ons Waterloo in beeld brachten, behoorde Louis Moritz, wiens roeping en ervaring als historieschilder met een voorkeur voor paarden, hem hiertoe bijzonder geschikt maakten. Hij toog samen met C.L. Hansen en J. Kamphuysen aan het werk in een ambitieuze onderneming: het schilderen van een groot panorama van de slag bij Waterloo, dat in 1816 te Amsterdam, in een rond gebouwtje op het Leidseplein en naderhand in enkele andere plaatsen werd tentoongesteld. Zijn aandeel bestond in het schilderen van de levensgrote figuren en paarden. De exploitant was blijkbaar E. Maaskamp, die in een brochure van 1816 een uitvoerige beschrijving van het panorama publiceerde met een schematische afbeelding ervan, waarbij de inhoud der voorstelling tot in bijzonderheden werd aangeduid. Over de latere lotgevallen van dit panorama tasten wij in het duister.' (S.H. Levie in Het Vaderlandsch gevoel, 1978, p.186). € 500.00 (Antiquarian)

    Related keywords: