Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Galenos van Pergamon over psychische stoornissen. Een bijdrage tot de geschiedenis van de begripsontwikkeling in de psychiatrie. Acco, Leuven/Amersfoort, 1988. 144p. ills. Paperback. Ex libris. € 34.50 (Antiquarian) ISBN: 9789033416101

    Related keywords: