Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • GOED GEZIEN. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden 30-10-1987 tot 17-1-1988. Universitaire Pers, Leiden, 1987. 192p. ills. B&W and colour photographs. Sewn. Soft cover. € 15.50 (Antiquarian)

    Related keywords: