Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • HANDELINGEN VAN HET DERTIGSTE NEDERLANDSE PHILOLOGEN-CONGRES gehouden te Leiden 10-11 april 1968. Wolters, Groningen, 1952. 160p. Sewn. Pen markings on pp.155-157. A.o.: G. NUCHELMANS: Is er nog taalfilosofie (pp.22-32); J.J. OVERSTEEGEN: Twee manieren van interpreteren (pp.48-52); J.C.M. van WINDEN: Christendom en filosofie (pp.85-87); J.A.K.E. de WAELE: De datering van het 'Herakleion' te Akragas. € 10.50 (Antiquarian)

    Related keywords: