Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie, deel XLVIII, afl.1. Brill, Leiden, 1967. 128p. Sewn. Three pen markings on pp.29-33.A.o.: A.J. VISSER: Christianus sum, non possum militare: Soldatenmartyria uit de derde eeuw (pp.5-20); J.H. JONGKEES: Het begin van de beeldende kunst in de christelijke kerk (pp.20-39); C.C. de BRUIJN: Bespiegelingen over de 'bijbelvertaler van 1360'. Zijn milieu, werk en persoon (pp.39-60). € 12.00 (Antiquarian)

    Related keywords: