Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Over oorlog. Het 3e hoofdstuk van de commentarius 'De jure praedae' voorafgegaan door enkele fragmenten uit de hoofdstukken 1 en 2, benevens fragmenten uit 'De iure belliac pacis' bewerkt door S. van Oorde. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962. 77p. Sewn. Series: Redux, 9.Latin text with commentary in Dutch. € 8.00 (Antiquarian)

    Related keywords: