Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • 2000 JAAR VERGILIUS. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982. VII,85p. Wireless. A.o.: W. HOTTENTOT: Een mandje van soepele malvetakken: de Bucolica; P.H. SCHRIJVERS, Georgica. Het leerdicht als artistieke uitdaging; R.Th. van der PAARDT: Een vertrouwd gevoel van onbekendheid. Interpretaties van Vergilius' Aeneis. € 12.00 (Antiquarian)

    Related keywords: