Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • VAN ZORG EN ZEGEN. Gedenkboek van de Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, Handels-Onderwijs en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de eerste Christelijke Hoogere Burgerschool, te Rotterdam. Donner, Rotterdam, 1951. 247p. Cloth. € 34.50 (Antiquarian)

    Related keywords: