Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • VIRGILIUS. VAN ZIJN LEVEN, DOOT, ENDE VANDEN WONDERLIJCKEN WERCKEN DIE HI DEDE BY NIGROMANCIEN, ENDE BY DAT BEHULPE DES DUVELS. Facsimile (naar het enig exemplaar in het Brtish Museum te London) van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door J. Gessler (...). Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. vanden Wijngaert. DeVlijt, Antwerpen, 1950. 79p., ills. Sewed. Little bit moist stained. € 21.50 (Antiquarian)

    Related keywords: