Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de betekenis-ontwikkeling der Latijnsche praepositie. Oosthoek, Utrecht, 1941. 149p. Theses. Sewn. Diss.Rijksuniversiteit Utrecht. With review B. Keulen. € 15.00 (Antiquarian)

    Related keywords: