Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • De Jonge Romein. Volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v.Chr. tot ca. 500 n.Chr. Katholieke Universiteit, Leuven, 1969. XVI,459p. Wireless. Cardboard. With errata leaflet. Personal notes from T. Reekmans loosely concerning the Helleputte-schoolaertprijs 1972 inserted. Diss. Katholieke Universiteit Leuven.'Gebaseerd op een enorme heuristiek (latijnse en Griekse literatuur van 4 eeuwen), goede inwerking in de gegevens van de moderne psychologie en sociologie, ruime behandeling van de eigen fenomenen der antieke jeugd, handig en vlot geschreven.Auteur werkt sinds een tiental jaren over dit onderwerp, heeft regelmatig zijn domein van belangstelling uitgebreid (laatste studies handelen over antieke jeugd en christendom), en tientallen artikels gepubliceerd.' (TONY REEKMANS in his personal note). € 29.50 (Antiquarian)