Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Heilige plaatsen. Opstellen over antieke intertekstualiteit. Gooibergpers, Bussum, 2007. 144p. Paperback. Names and date on half title. A.o.: Heilige plaatsen. Drie Griekse gedichten van Ida Gerhardt (pp.5-17); Van harmonieuze paarden en mislukte reizen. Platonisme bij Johan Daisne en Andreas Burnier (pp.30-48); Een classicus als postmordernist. Poëzie en proza van Ilja Leonard Pfeijffer (pp.49-58); Labyrinthische verkenningen in het werk van Hella S. Haasse. Wat leren ons vroege versies van De Tuinen van Bomarzo? (pp.115-123). € 8.00 (Antiquarian) ISBN: 9789072184511

    Related keywords: