Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, naar het Engelsch van H. Blair. In drie deelen vertaald door H. Bosscha, en thans opnieuw uitgegeven door B.H. Lulofs. Eerste Deel. Tweede Deel. Derde Deel. Oomkens, Groningen, 1832/35/37. 3 vols. VIII,218;IV,304;IV,351,377,(5)p. Half leather rebouns. Gilt ornamental spine. Bookplates a bit scratched. Nice copy. € 95.00 (Antiquarian)