Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Ambo, Baarn, 1992. 432p. Original black cloth with dust wrps. Spine gilt titled. € 16.00 (Antiquarian) ISBN: 9789026310980

    Related keywords: