Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Vrouwen in de vroegchristelijke kerk. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1990.160p. Paperback. Spine a bit discoloured. 'De auteur geeft aan de hand van een vroeg-kerkelijk geschrift, van brieven en grafinscripties een blik op het persoonlijke leven van vrouwen in de eerste eeuwen van het Christendom en de rol die zij speelden in de opbouw van de kerk. Drie van de behandelde vrouwen spelen een belangrijke rol in de zgn . Handelingen van Paulus, een geschrift dat uiteindelijk niet in de canon van het het N.T. werd opgenomen. Daardoor zijn zij voor het gros van de lezers onbkend. (...) De brieven stammen van Egeria, een vrouw die een uitgebreide pelgrimage naar het H. Land ondernam, en de kerkvaders Hieronymus en Johannes Chrysostomus. De grafinscripties leveren weliswaar een wat hachelijke bron voor de bepaling van de werkelijke positie van de Christenvrouw, maar geven niettemin stof voor interessante speculaties. Tot slot tracht de schrijver enkele opmerkingen van Paulus die dikwijls als motief hebben gediend om de vrouw in de kerk naar de achtergrond te schuiven, van hun vrouw-onvriendelijke angel te ontdoen. Mede door toevoeging van een flink aantal noten is dit boekje zowel aangename en informatieve lectuur als een startpunt voor verdere studie.' (THALIEN M. de WIT-TAK in review, loosely inserted). € 10.00 (Antiquarian) ISBN: 9789023915133