Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Pluralia Tantum. Bijdrage tot de kennis van het gebruik van de indoeuropese numeri, in het bijzonder in het Grieks. Van Gorcum, Assen, 1965. 188p. Sewn. Joint. Nevertheless nice copy. Diss. Rijksuniversiteit Utrecht. € 18.50 (Antiquarian)

    Related keywords: