Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • Disputatio (quae premium portavit anno 1783) De quaestione publice proposita 'Quae fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Pythagora usque ad Senecam sententia de vita et statu animorum post mortem corporis.' In: Verhandelingen raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst uitgegeeven door Teylers Godgeleerd Genootschap. IV. Deel. Joh. Enschedé en Zoonen en J. van Walré, Haarlem, 1784. (4),XCII,509p. Hard bound. (Modern) binding. Small library stamp on title page. Met Nederlandse vertaling: 'Antwoord op de vraag: Hoedanig was het gevoelen der oude wysgeeren, van Thales en Pythagoras af, tot op Seneca toe, wegens het leven en den staat der zielen na den dood des ligchaams? (...) Aan welke Verhandeling door Teylers Godgeleerd Genootschap de gouden eerpenning is toegewezen.' Tevens opgenomen: II. Verhandeling van den Heer Jeronimo de Bosch, onder de zinspreuk: 'Hoon tois Theois anthroopos euchetai tuchein tès athanasias kreitton ouden euchetai' (Posidippus apud Stobaeum) 'Res inter omnes quos Deos exposcimus, locum meretur principem immortalitas.' (Grotius). III. Verhandeling van een ongenoemden Schryver, onder de zinspreuk: 'Opinionum commenta dies delet.' € 125.00 (Antiquarian)

    Related keywords: